Förhållningssättet till mitt arbete har alltid grundat sig på en lust för färg och form och en stark vilja att se hur långt jag kan sträcka mina uttryck. Grunden i mitt arbete är glasets möjligheter, så som jag har lärt mig det under snart 30 år. Både som ett material som går att bearbetas på många olika sätt, men också något som bär på en historia och en värdeladdning som är unik för var och en som betraktar det.


Det typiska för mina arbeten är att de är sammansatta av flera separata delar. Denna metod att arbeta har alltid fascinerat mig och givit mig möjlighet att arbeta med olika former och format. Detta ger mina objekt kvalitéer i både helhet och detalj.


Mina arbeten har tre huvudinriktningar Klassisk, Natur och Av natur.
En viktig del av mitt konstnärskap är kommunikationen med publiken.
På samma sätt som en stram form hos mina ljuskronor är viktigt så blir ballans och mellanrum viktiga i en utställning.
Då jag hos mina naturobjekt vill visa på naturens mångfald är det spännande att kunna
placera dessa arbeten i en dialog direkt i den verkliga naturen.
Arbetet med olika former av uppdrag ger mig nya utmaningar där jag inte råder över alla förutsättningar själv.
Detta ger mig nya erfarenheter och nya infallsvinklar till mitt arbete.