Kommande och pågående utställningar och projekt


KONSTRUNDAN 2023

7-16 April


GALLERI:ROOTH

Julebodavägen 94

Maglehem


7-10 + 15-16/ 4.    10:00-18:00

11-14/4.                  13:00-17:00