Mina arbeten har tre huvudinriktningar

Klassisk, Natur, Av natur.

En viktig del av mitt konstnärskap är kommunikationen med publiken. På samma sätt som en stram form hos mina ljuskronor är viktigt så blir ballans och mellanrum viktiga i en utställning. Då jag hos mina naturobjekt vill visa på naturens mångfald är det spännande att kunna placera dessa arbeten i en dialog direkt i den verkliga naturen. Arbetet med olika former av uppdrag ger mig nya utmaningar där jag inte råder över alla förutsättningar själv. Detta ger mig nya erfarenheter och nya infallsvinklar till mitt arbete.