Klassisk 

 

Tiden från det sena 1700 talet fram till art nouveau är en period vars form och arkitektur består av en stram grundform som man har tillåtit sig att utsmycka. Har allt sedan jag som barn älskade att besöka slott runt om i Sverige intresserat mig för idén med praktföremål. Stora föremål som med sin skönhet och fantasirikedom i första hand var till för att imponera och underhålla. I dessa arbeten framhävs glasets egen värdeladdning som dyrbart och status fyllt. Ända sedan min examensutställning på Konstfack 1994 har ljuskronan varit central i mitt arbete men har även kompletterats med lampetter, speglar, objekt.