Natur


Naturen har alltid haft en plats hos mig. Den innehåller skönheten, något som vi lätt känner igen men som ofta kan vara svårt att förklara. Naturen har mitt i sin skönhet en förmåga att framstå som hotfull och farlig. Mina arbeten vill fånga det komplexa och slumpartade hos naturen samt nyttjar glasets förmåga att gestalta tyngden hos de olika växtdelarna. Denna del av mitt arbete inleddes 2005 och har i sin fria gestaltning och vilda färgsättning fått sin inspiration från både agave stjärnformat växtsätt och rörelsen i vattnets strömmar. Dessa arbeten har vid flera tillfällen ställts ut i olika parker