Av natur


”Av naturen gjort” har sitt ursprung i ett mänskligt behov att 

samla in material från naturen för att skapa, arrangera och gestalta. 

Korgar, burar och andra objekt får representera viljan att förvara, skydda, bära fram och att stänga in. 

I dessa verk använder jag mig av olika delar som finns i min egna växtvärld.