Uppdrag


Har gjort ett flertal platsspecifika uppdrag både för offentlig och privat miljö. I dessa arbeten har jag utgått från de olika inriktningar som jag arbetar med. Här finns både ljuskronor, blomminstalationer men även flera blyinfattade fönster där jag både har skapat bilden, blåst det plana glaset samt gjort blyinfattningen.